Samourezujući vijci za lim A2

Samourezujući vijak sa ravnom glavom i burgijom DIN7504P
Samourezujući vijak sa upuštenom glavom i burgijom DIN7504N
Samourezujući vijak sa šestougaonom glavom i burgijom DIN7504K

Dimenzije u ponudi: 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3

Kategorija: