Vijci za lim A2

Vijci za lim sa upuštenom glavom DIN7982
Vijci za lim sa ravnom glavom DIN7981

Dimenzije u ponudi: 3,9 4,2 4,8 5,5mm

Kategorija: